Event & Activity

QIAGEN Life Science Research Grant 2021

  • 27 April 2021 - 31 December 2021
  • QIAGEN

QIAGEN Life Science Research Grant 2021 

QIAGEN มอบทุนวิจัยสำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพส่วนลดสูงสุด 80% 

เปิดรับสมัครตลอดปี 2564

.

เงื่อนไข
- QIAGEN จะมอบทุนวิจัยให้กับหน่วยงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนชุดน้ำยา และเครื่องมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นส่วนลดมูลค่าถึง  80% (ยกเว้นเครื่องมือและชุดน้ำยาสำหรับงาน Diagnostic และเครื่อง QIAcuity)
- ผู้เข้าร่วม ต้องมีอายุ 18ปี ขึ้นไป โดยสมัครในนามของหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่
- ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
- ประกาศผลในเดือนกรกฎาคม ตุลาคม 2564 และ เดือนมกราคม 2565
- การตัดสินใจของ QIAGEN ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


ส่งผลงานได้แล้ววันนี้ >> https://bit.ly/3t0QqP6