Event & Activity

งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 28

  • 26 August 2020 - 28 August 2020
  • อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม Hall 4 เมืองทองธานี

จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข