Event & Activity

QIAGEN Digital PCR Research Grant

  • 10 July 2020 - 30 November 2020
  • QIAGEN

 

QIAGEN มอบทุนสนับสนุนงานวิจัย มูลค่า 10,000 เหรียญ สำหรับงาน Digital PCR  

หากคุณกำลังเปลี่ยนจากการใช้ Real-Time PCR มาเป็น Digital PCR หรือกำลังใช้อยู่

นี่คือข่าวดีสำหรับคุณ!! QIAGEN มอบทุนสนับสนุนงานวิจัย มูลค่า 10,000 เหรียญ สำหรับ Consumable ที่ใช้กับ QIAGEN Digital PCR ให้กับผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ท่าน

โดยเปิดให้ส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นี้เท่านั้น 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไข

• QIAGEN จะมอบทุนงานวิจัยมูลค่าทุนละ 10,000 เหรียญ จำนวน 2 ทุน สำหรับสั่งซื้อ Consumable ของ QIAGEN Digital PCR

• ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่กำลังศึกษา หรือ ทำงานในมหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล, สถาบันวิจัยทางราชการ หรือ ภาคเอกชน

• ขอสงวนสิทธิ์การมอบทุนงานวิจัยให้กับผู้สมัครจากประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, ไทย, และเวียดนาม เท่านั้น

ส่งผลงานและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3gSvNyF